Digital sikkerhet

Hvordan sikre at sensitiv informasjon ikke havner i feil hender? Legger du tilliten i våre, kan du være trygg på at Decens tar ansvar for å tilpasse riktige sikkerhetstiltak for din bedrift.

Decens kan tilby rådgivning for hvordan forbedre infrastruktursikkerhet for nettverk, server og klient etter behov. For å øke digital sikkerhet har vi lang erfaring med innføring av Security Operations Center og rutiner rundt. Vi kan designe nye infrastrukturplattformer og forbedre eksisterende plattformer både i on-prem og i Azure. Trenger du bistand til å formulere sikkerhetspolicyer? Vi hjelper deg, og kan designe prosesser og rutiner for etterlevelse av policyene. Digital sikkerhet blir stadig viktigere, sammen gjør vi bedriften din tryggere.

Vi har kompetanse på følgende områder:

– Zero trust

– Identitetsstyring (Azure AD)

– Innføring og tuning av M365 security

– Porteføljen av Microsoft Defender-produkter

– Etablering/onboardring av Security Operations Center (SOC) tjeneste

– SIEM-løsninger / splunk

– Logging og overvåkning

– Sårbarhetsadministrasjon