Prosjektstyring

Har du behov for fagfolk som kan styre eller lede et IT-prosjekt? Da er vi helt på nett. Våre prosjektledere har lang og variert erfaring med organisering og ledelse, alltid med intensjon om å nå dine mål.

Decens håndterer prosjekter for alle slags bedrifter og virksomheter. Små og store, komplekse og mindre komplekse, i både privat og offentlig sektor. Uansett forutsetning og omfang kan Decens bistå med rådgivning, strategisk planlegging, gjennomføring og oppfølgning av alle typer prosjekter. Med bred fag- og bransjekompetanse er våre konsulenter i stand til å tre rett inn i ulike tekniske og organisatoriske lederposisjoner.

La Decens være en midlertidig samarbeidspartner for din bedrift så vi kan hjelpe deg å oppnå langsiktige mål.

Vi har kompetanse på følgende områder:

– Utviklingsprosjekter

– Anskaffelser

– Migrasjoner

– Utrullinger

– Testledelse

– Endringsledelse

– Prosessanalyser

– Releasehåndtering

– Skytjenester