Cloudløsninger

I dag finnes det nesten ubegrenset med skyer på IT-himmelen. Hvilke skal man gå for? La Decens gjøre det hele mindre svevende. Vi kartlegger hvilken skyløsning som passer dine behov og holder i spakene fra takeoff til landing, samt bistår i etterkant av ferdig leveranse.

Decens har jobbet i skyløp for flere av Norges største konserner, særlig innen bank og finans. Gjennom de siste 15 årene har vi opparbeidet bred kompetanse innen cloud-infrastruktur, klientstyring, hybridløsninger og samhandlingsverktøy. Våre konsulenter jobber stort sett etter et automasjon først-prinsipp, og har erfaring med teknologi og arbeidsmetodikk knyttet til automasjonsløsninger og konfigurasjonsstyring.

Vi har kompetanse på følgende områder:

– Azure

– Microsoft 365

– AWS

– Terraform

– Bicep

– Powershell

– Git

– CI/CD-pipelineløsninger

– Hybridløsninger

– Active Directory

Kubernetes